Aktualności

Zwiększenie alokacji dla II konkursu

25-09-2014, 13:59

Informujemy, że zgodnie z decyzją Dyrektora NCBR oraz Zarządu NFOŚiGW zwiększona została alokacja dla II konkursu w ramach Programu GEKON na dofinansowanie fazy B+R do kwoty 72 mln zł

powrót
do góry