Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania zamieszczone w zakładce FAQ mają charakter informacyjny - nie zastępują obowiązujących regulaminów Programu Gekon oraz mających zastosowanie przepisów prawa.

 • Tak. Wielkość przedsiębiorstwa ma znaczenie wyłącznie przy określaniu intensywności dopuszczalnego dofinansowania zgodnie z zasadami pomocy publicznej.  W fazie B+R dofinansowanie dużych przedsiębiorstw pochodzić będzie ze środków NCBR.

 • Tak, może. Jednym z typów Wnioskodawców w Programie Gekon może być konsorcjum naukowe.
  W przypadku różnych składów konsorcjów mamy do czynienia z różnymi wnioskodawcami.

 • Tak, pod warunkiem, że wnioski będą złożone do różnych obszarów tematycznych.

 • Tak, firma może złożyć wniosek, pod warunkiem że ma siedzibę w Polsce.

 • Nie, wnioskodawcą w Programie Gekon może być konsorcjum, gdy w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa niebędąca przedsiębiorcą i co najmniej jeden przedsiębiorca.
  Dwa przedsiębiorstwa (jeśli działają na podstawie umowy o współpracy) mogą złożyć wniosek jako grupa przedsiębiorców.

 • Tak, pod warunkiem, że ma status przedsiębiorcy zgodnie art. 1 Załącznika I rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. Należy również zwrócić uwagę, że wnioskodawcę będą w takiej sytuacji obowiązywały limity dopuszczalności pomocy publicznej.

 • Wnioskodawcą może być pojedynczy przedsiębiorca  lub może on wystąpić w ramach grupy przedsiębiorstw (z innym przedsiębiorstwem) lub w ramach konsorcjum naukowego (z jednostką naukową). Wielkość przedsiębiorstwa nie ma wpływu na możliwość aplikowania do Programu Gekon.